Zarząd

Prezes Zarządu SM DOMATOR
mgr inż. Grzegorz Jasnowski

Członek Zarządu SM DOMATOR
Główny Księgowy Urszula Markowska

W dniu 1 października 1997 roku rozpoczęła działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”. Jednak formalnie zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 10 lipca 1997roku. W obecnym dwuosobowym składzie Zarząd Spółdzielni pracuje od 1 stycznia 2014 roku. Zarząd zarówno kieruje działalnością Spółdzielni jak i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie decyzje są podejmowane przez członków Zarządu w formie uchwał przegłosowanych zwykłą większością głosów. Pani Urszula Markowska odpowiada za sprawy księgowe. Mgr inż. Grzegorz Jasnowski absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe „Nowoczesne Zarządzenie przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej”.

SM DOMATOR 16.11.2010 Posiada 1691 mieszkań i 1210 członków w tym odrębna własność 965 własnych praw lokalu 385 lokatorskie prawo do lokalu 31 najem 319.