Rada nadzorcza

Jerzy Zieleń

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Apel!
Rada Nadzorcza wraz z Zarządem zwracają się z apelem do członków spółdzielni oraz do mieszkańców zamieszkujących w zasobach naszej spółdzielni o regularne wpłaty czynszu.
Każdy mieszkaniec posiada swoje konto na które poprzez bank lub pocztę winien dokonywać wpłaty.
W związku z tym że nasila się niepłacenie zobowiązań spółdzielnia podejmuje następujące kroki.
A) Członkowie zostaną pozbawieni członkostwa
B) Wniesienie skargi do sądu co obciąża dodatkowo kosztami procesu niepłacącego
C) Dla odrębnej własności wejście na hipotekę po wyroku sądu
D) Wypowiedzenie umowy najmu
E) Eksmisja
Niektórzy mieszkańcy myślą jak nabyli nieruchomość za przysłowiową złotówkę to są zwolnieni z opłat, tak nie jest płacić musimy wszyscy.
Nie może tak być aby tych nieuczciwych utrzymywali sąsiedzi. Prawo spółdzielcze daje możliwość każdemu członkowi spółdzielni do wglądu w wykaz nieuczciwych członków, lokatorów i najemców.